Fuga do Cegły i Terakoty Rustykalna & Klej

Fugi rustykalne do cegły i terakoty zostały zaprojektowane dla potrzeb naszych produktów – głównym atutem jest ich klasyczna kolorystyka oraz grube kruszywo.

Fuga do Cegły i Terakoty – Rusytkalna 25 kg

Fuga do cegły i terakoty jest gotową suchą mieszanką spoiw mineralnych i ceramicznych, kruszyw lekkich oraz dodatków modyfikujących, poprawiających właściwości odpornościowe. Produkt nie zawiera włókien azbestowych. Po związaniu jest zaprawą mrozoodporną i wodoodporną. Zaprawa twardnieje chemicznie w temperaturze otoczenia, zachowuje swoje parametry wytrzymałościowe do temperatury +800°C. Po dodaniu wody z 25 kg suchej zaprawy otrzymujemy 0,014 m3 gotowej zaprawy do murowania.

– temperatura podłoża i otoczenia w czasie wykonywania prac i schnięcia
od +10°C do +25°C,
– wykonaną spoinę szczególnie pielęgnować, przez 4 dni należy chronić przed deszczem, dużą
wilgotnością powietrza, bezpośrednim działaniem słońca oraz spadkiem temperatury poniżej
+10°C. Nie stosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować trwałe odbarwienie
się spoin,
– w okresie wysokich temperatur należy spoiny zwilżać wodą,
.-prace przeprowadzać w rękawicach gumowych,
– produkt zawiera cement, reaguje z wodą alkalicznie, chronić skórę i oczy,
– ze względu na możliwość wystąpienia niewielkich różnic w odcieniu należy stosować fugę
o tej samej dacie produkcji,
– fuga jest wodoodporna i mrozoodporna,
– pełną wytrzymałość fuga uzyskuje po 28 dniach,
– wydajność przy spoinowaniu ok. 6 kg na m² okładziny z cegły przy grubości spoiny
15×10 mm.

Zaprawę należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, w szczelnie zamkniętym worku.
Okres przydatności wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

Fugi rustykalne idealnie się sprawdzą do Cegły dekoracyjnej oraz terakoty

Zamów w sklepie

Klej do cegły i terakoty

klej do cegły
Zobacz stronę producenta